Druk a1

Druk A1 jest należytym sposobem na obejście prawa oraz staje się z dnia na dzień co chwila bardziej nagminny. Można mówić o działalności gospodarczej prowadzonej w naszym kraju oraz równoległej pracy za granicą. Druk A1 jest zaświadczeniem o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego, który używa się do osób uprawnionych. Obowiązuje na terenie Unii Europejskiej. Jeśli na podstawie druku A1 okaże się, iż pracownik musi opłacać składki na ubezpieczenie na terenie Unii Europejskiej, wtedy powinno się wyrejestrować daną osobę z naszego kraju i przekazywać je do danego ubezpieczenia na obszarze UE. Zaświadczenie A1 poświadczane jest zawsze przez Terenowe Jednostki Organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pracownikom, którzy podlegają polskiemu ustawodawstwu w rewirze zabezpieczenia społecznego na mocy statutów rozporządzenia 883/2004. W katalogu wypunktowanych ludzi znajdują się dodatkowo osoby, które na ogół wykonują działalność jako osoby pracujące na swój osobisty rachunek w państwie członkowskim, ale w tym samym czasie udają się w celu realizowania takiej samej pracy w innym z państw członkowskich. W celu pobrania druku A1 występuje do ZUS-u pracodawca z Polski. Druk A1 przedstawiany jest zawsze na daną familię, a w przypadku zmiany miejsca zlecenia konieczne jest wnioskowanie o kolejny druk. Maksymalny okres delegowania do pracy w innym kraju nie może przewyższyć dwóch lat. Konieczna w takim wypadku jest przerwa, która jednakże nie może być krótsza aniżeli 2 miesiące. Po tym okresie czasu można wyjechać ponownie. Warunkiem dostania potwierdzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych formularza A1 jest podleganie ubezpieczeniu w naszym kraju przez trzydzieści dni zanim pracodawca oddeleguje do pracy do innego kraju.